se / sv

Varje verktyg börjar med ett grundmaterial

Hållbarhet

En av de utmaningar vi stöter på när vi hjälper våra kunder är att öka verktygets livslängd. Förkortad livslängd orsakas generellt av användning utöver gränserna för vad materialet klarar. Användningen av kullagerstål tillsammans med korrekt värmebehandling ger en tång med stor elasticitet och seghet i materialet med förmågan att motstå stor påfrestning, men ändå med möjligheten att återgå till sin ursprungliga form utan att skadas. Detta är en av anledningarna till att tänger från Lindström har längre livslängd och färre skador än andra märken som används inom samma användningsområden.

Användbarhet

En annan framträdande egenskap hos Lindströms tänger är med vilken lätthet de klipper. Precisionsbearbetningen ger perfekt käftlinjering vilket gör den mycket smidig att klippa med. Vår design gör inte bara en tång som är lätt att klippa med utan hjälper även din verksamhet genom att minska tröttheten i handen hos användaren.

Hårdhet

Olika stål har olika egenskaper, till exempel olika hårdhetsnivå. Om ett specifikt stål härdas för mycket för dess sammansättning kommer det att brytas lätt. Å andra sidan kan för lite härdning starkt förkorta verktygets livslängd. Hur stålet kyls efter värmebehandling och vetenskapen kring olika kapacitet hos stålet är några av nyckelfaktorerna som gör härdningsprocessen till en svår vetenskap att behärska. På Lindström arbetar vi hårt för att möta dina behov genom att öka hårdheten på skäreggarna, mätt i Rockwell hårdhetsskala, till 63 - 65. Denna hårdhet är bland de högsta som tillverkas på tänger. För de flesta tillverkare skapar denna hårdhetsnivå många skador på verktygen. På grund av stålkvalitet, noggranna kontroller och likformighet i härdningsområdet har Lindströms tänger en kapacitet som tål användning över satta toleranser med anmärkningsvärt liten risk att gå sönder.

Smide

Ett av de största genombrotten i Lindströms historia är precisionssmidesteknologin. Utan den kan den automatiska produktionsprocessen inte utnyttjas effektivt. Därför är smidet ett mycket viktigt initialt moment i den totala produktionsprocessen. För att göra våra verktyg så effektiva som möjligt för dig har vi förfinat de exakta dimensionerna för smidet eftersom det ligger till grund för att möjliggöra tillverkningen av ett verktyg med en enhetlig, konsekvent kvalitet.