se / sv

Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till webbplatsen www.lindstromtools.com (”webbplatsen”) där vi presenterar vårt Lindström®-universum och där du kan upptäcka produkter, tjänster, aktiviteter, nyheter och evenemang som rör Lindström®. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användningsvillkor (”användningsvillkoren”) samt att du godkänner dem utan förbehåll. Om du inte godkänner användningsvillkoren ska du sluta använda webbplatsen. I detta dokument hänvisar ”SNA EUROPE” till webbplatsens utgivare, som presenteras i det rättsliga meddelande som finns att läsa  här

 1. Användning av webbplatsen

  Du får endast gå in på och navigera webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med dessa användningsvillkor och tillämpliga lagar. Du får under inga omständigheter:

  • återge eller på något sätt kringgå webbplatsens navigeringsstruktur eller presentation för att på så sätt erhålla material, dokument eller information på ett sätt som inte avsiktligen görs tillgängligt via webbplatsen

  • använda någon typ av programvara, drivrutin eller enhet som förhindrar att webbplatsen fungerar som den ska

  • vidta någon typ av åtgärd i syfte att få icke-auktoriserad tillgång till någon del av webbplatsen

  • vidta någon typ av åtgärd som orsakar en orimligt eller oproportionerligt stor belastning eller trafik på webbplatsen eller någon infrastruktur som är kopplad till denna

 2. Immateriella rättigheter

  Webbplatsen, samt alla immateriella rättigheter som rör dess innehåll (texter, bilder, videor, databaser, ljud, fotografier, sakkunskaper, produkter och produktnamn, affärsnamn, logotyper, varumärken och så vidare) ägs antingen av SNA EUROPE och/eller dess dotterbolag eller styrs av licenser och/eller tillstånd som har utfärdats till oss av tredje part.

  Du har endast rätt att använda webbplatsen och dess innehåll i den omfattning som krävs för att kunna konsultera den online i enlighet med dessa användningsvillkor. Du får endast ladda ned och skriva ut information om produkter och tjänster som tillhandahålls av Lindström®, inklusive produktkataloger, för personligt bruk. Oavsett vad som nämns ovan utfärdas ingen licens inom ramen för dessa användningsvillkor. Följaktligen har du inte rätt att kopiera, offentliggöra, framföra, publicera eller modifiera någon del av webbplatsen eller innehållet på den utan att först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från SNA EUROPE.

  I de fall där du lämnar ut information och/eller innehåll till SNA EUROPE via webbplatsen beviljar du SNA EUROPE en icke-exklusiv, ej överförbar licens som gäller över hela världen för att SNA EUROPE ska kunna använda denna så länge de immateriella rättigheterna gäller.

 3. Personuppgifter

  De omständigheter under vilka vi kan komma att behandla personuppgifter som har samlats in via denna webbplats beskrivs i vår integritetspolicy som finns att läsa här. Du får även gärna läsa vår cookie-policy som finns här.

 4. Hypertextlänkar

  Webbplatsen kan innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som omfattas av sina egna användningsvillkor och sin egen integritetspolicy. SNA EUROPE gör inga utfästelser och lämnar inga garantier gällande dessa andra webbplatser, deras innehåll eller hur de använder dina personuppgifter. Följaktligen kan SNA EUROPE inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av användning av dessa webbplatser.

 5. Ansvarsfriskrivning

  Ingenting på webbplatsen ska tolkas som ett förslag till försäljning eller köp. Allt material som finns tillgängligt på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyften.

  Webbplatsen tillhandahålls till dig i ”i befintligt skick” och ”som den ser ut vid tillfället” utan några som helst garantier från SNA EUROPE. SNA EUROPE frånsäger sig specifikt allt ansvar vad gäller eventuella felaktigheter eller brister i informationen som finns på werbbplatsen. Dessutom kan SNA EUROPE inte garantera att webbplatsen eller de servrar som ger tillgång till den kommer att fungera utan avbrott.

  SNA EUROPE kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av nedanstående faktorer, utan begränsning:

  • åtkomst till, navigering på eller användning av webbplatsen, vilket inkluderar dataförlust, datakorruption och datavirus

  • olagliga intrång på eller användning av webbplatsen av tredje part

  SNA EUROPE kan när som helst komma att förbättra eller ändra webbplatsen och dess innehåll utan föregående meddelande.

 6. Ändringar i användningsvillkoren

  SNA EUROPE kan när som helst göra större eller mindre ändringar i dessa användningsvillkor. Du bör därför besöka den här sidan med jämna mellanrum.

 7. Tillämplig lag och jurisdiktion

  Dessa användningsvillkor regleras av fransk lag. Alla eventuella meningsskiljaktigheter och rättstvister avgörs i behöriga franska domstolar såvida inte någon paragraf anses som ej verkställbar enligt föreskrivna lokala lagar.