se / sv

ALLMÄN GARANTI FÖR SNAE

1. Alla handverktyg för professionellt bruk i katalogen erbjuds med livstidsgaranti - en garanti mot material- och tillverkningsfel under verktygets normala livslängd, där detta är tillåtet enligt lag. "Livstid" definieras som den tidsperiod som ett verktyg kan förväntas hålla vid normal användning och under normala förhållanden. Som en påminnelse definieras professionell användning som användning av verktyget för ändamål som är relaterade till användarens handel, verksamhet eller yrke.

 

2. Följande omfattas inte av ovanstående livstidsgaranti för yrkesmässig användning: tryckluftsverktyg, hydrauliska verktyg, batteridrivna verktyg, elektriska/elektroniska verktyg, momentverktyg, fordonsverktyg och mätverktyg. Dessa verktyg och andra verktyg som inte omfattas av livstidsgarantin har en garantiperiod på ETT ÅR (12 månader) från produktens inköpsdatum om inte andra villkor anges i de specifika garantivillkoren för verktyget. Batterier garanteras vara fria från defekter i utförande och material under en period av TVÅ ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet. Om inspektionen visar att problemet beror på tillverknings- eller materialfel, kommer produkten att repareras (eller, om vi så önskar, bytas ut) utan kostnad om den fortfarande är inom garantiperioden.

 

3. Garantiperioden för konsumenter (icke-professionell användning) kommer att definieras av den lokala förordningen om konsumentvaror.

 

4. Defekta produkter kommer att repareras, bytas ut eller ersättas. I allmänhet täcker SNA Europe inte kostnaden för immobilisering, flyttning, platsbesök eller reparation på plats hos kunden eller resekostnader för reparation, utbyte eller substitution av produkter.

 

5. Garantin gäller inte för produkter som har använts eller underhållits på ett felaktigt sätt, som är slitna på grund av felaktig användning eller som har genomgått otillåtna ändringar.

 

6. Garantin omfattar inte reparationer eller delar som är utsatta för slitage till följd av användning eller annat naturligt slitage, t.ex. men inte begränsat till knivar, gummidelar, tätningar, packningar, slipplattor, kugghjul, lager, hjul, olja, luftfilter, klämmor och andra delar som definieras som förbrukningsvaror. Garantin omfattar inte heller defekter i verktyget som orsakats av användning eller annat naturligt slitage.

 

7. Garantin gäller inte för produkter som har använts under miljöförhållanden för vilka de inte har konstruerats eller som har skadats av yttre påverkan (vatten, saltvatten, kemiska, fysiska, stötar, extrema temperaturer) eller främmande ämnen. I händelse av förlust eller total eller delvis förstörelse av produkten omfattas produkten inte av denna garanti om inte garantimottagaren tillhandahåller exakta tekniska bevis på ursprunget till anspråket, ett materialfel eller ett konstruktionsfel och på komponenterna i den berörda produkten.

 

8. Ett garantianspråk måste lämnas in inom garantiperioden. Detta kräver att det kompletta verktyget i fråga lämnas in eller skickas till återförsäljaren eller distributören tillsammans med försäljningsdokumentation, som måste bekräfta inköpsdatumet och produktbeteckningen.

 

9. Utbyte eller reparation av produkten kommer att utföras så snabbt som möjligt. Vid mottagandet av den utbytta eller reparerade produkten ombeds kunden att validera överensstämmelsen. Utbyten och reparationer som utförs under garantin förlänger eller förnyar inte garantiperioden för verktyget.

 

10. Allt underhåll och alla reparationer som utförs under garantiperioden måste, för att inte ogiltigförklaring av garantin kan bli en påföljd, utföras av en auktoriserad distributör eller officiell serviceagent, med undantag för underhåll som ska utföras av användaren enligt specifikationerna i produkthandboken.