se / sv

Garanti och tjänster

Verktyg med varumärket Lindström täcks av full garanti gällande defekter i material och utförande. Verktyg som utsatts för onormal användning, våldsam påverkan, förändring av utförande eller användning efter att verktyget är avsevärt slitet täcks inte av denna garanti. Lindströms anläggning gör alla bedömningar av verktyget avseende garantikrav. För att inleda en garantiprocess, kontakta din Lindström-distributör.

Returer för utvärdering av garanti från nordamerikanska kunder ska skickas till:

SNA Europe
Re: Lindström Manager
Hilanderas Kalea 1
20303 Irun, Gipuzkoa
Phone: 943 649 500
Email: lindstrom@snaeurope.com
www.lindstromtools.com

Frågor som rör utförandet av dina Lindström-verktyg bör riktas till vårt kundtjänstkontor som listas ovan.


Tack!
Lindström-teamet,