se / sv

Luftfart och försvar

Lindströms verktyg för luftfart och försvar Lindströms kunder löser problem och vi är där för att stödja dem med både standardprodukter och anpassade verktyg för både försvars- och flygindustrin. Lindström har utvecklat verktyg som används för specialapplikationer för välkända enheter inom militärindustrin och för små nystartade företag som utvecklar ny teknik. Varje projekt får samma uppmärksamhet gällande detaljer och ett verktyg som är rätt för den aktuella arbetsuppgiften. För att underlätta processen har Lindström ingen minsta orderkvantitet för specialanpassade verktyg. Våra designers och tillverkares representanter arbetar direkt med produktionsingenjörer för att säkerställa framgång. Vi trivs med att lösa problem med våra kunder. Kontakta en av våra auktoriserade distributörer, tillverkares representanter eller vårt kontor direkt för att starta processen med att designa ditt specialverktyg idag.

Luftfart och försvar

132 artiklar